Skip i'r prif gynnwys
soffa fodern

Soffa addas ar gyfer yr ystafell fyw

Y soffa yw'r prif ddodrefn yn yr ystafell fyw. Efallai na fydd yn hawdd dewis yr un iawn bob amser. Er mwyn gwneud y broses brynu gyfan yn haws i chi, rydym wedi paratoi ychydig o bwyntiau i chi eu hystyried wrth eu dewis.

Ymarferoldeb y sedd        

Yn anad dim, rydym yn disgwyl ansawdd y sedd o'r sedd. Dylai'r ardal eistedd felly ddarparu cysur. Dylai'r gynhalydd cefn ddarparu cefnogaeth i'r cefn. Y brif egwyddor yw na ddylech ymgolli yn llwyr yn y soffa. Nid yw sesiwn o'r fath yn iach i'ch asgwrn cefn. Mae soffa isel orau ar gyfer eistedd a gorwedd. Bydd gobenyddion symudadwy neu ar wahân yn sicrhau cysur arno.

Lle ar gyfer soffa fach neu fawr

Wrth ddodrefnu ystafell fyw, mae'n bwysig cofio na fyddwch yn sicrhau ymlacio o safon mewn lle cyfyng. Felly bydd maint y sedd yn dibynnu ar faint eich ystafell fyw. Dewiswch siapiau symlach ar gyfer ystafell fyw fach. Dewiswch fodelau gyda breichiau llai. Mae gwelyau soffa hefyd yn addas. Prynu carthion neu fagiau ffa yn lle cadair arall. Mae soffa cornel hefyd yn addas. Ar gyfer yr ystafell fwy, gallwch ddewis soffa neu soffa siâp U ar wahân.

Deunydd eich soffa

Yn anad dim, dylai'r deunydd sedd fod yn wydn ac yn wydn. Ni ddylai fod yn hawdd abrade neu rwygo. I deuluoedd â phlant, mae triniaeth wyneb y ffabrig hefyd yn fantais, sy'n gwarantu glanhau hawdd.

Y deunydd mwyaf gwydn yw lledr. Er mwyn i'r croen gadw ei wrthwynebiad a'i hydwythedd, mae angen gofalu amdano'n rheolaidd. Y dewis rhatach yw eco-ledr. Ei fantais yw pris is ac addasrwydd i ddioddefwyr alergedd. Fodd bynnag, mae'n llai gwydn.

Seddi ffabrig yw'r rhai mwyaf fforddiadwy. Mae deunyddiau modern yn hawdd i'w cynnal a'u glanhau. Fe welwch hefyd ffabrigau dŵr-golchadwy neu ddŵr-ymlid.

Lliw ar gyfer sedd fodern

Mae lliw y sedd yn cwblhau edrychiad cyffredinol y tu mewn. Dylech roi sylw manwl i'w ddewis. Dewiswch ffabrig clustogwaith fel bod y soffa yn yr ystafell fyw yn sefyll allan yn esthetig. Mae'r duedd yn lliwiau naturiol, niwtral: tywodlyd, arlliwiau o wyrdd brown ac olewydd ac ambr. Yn ogystal, mae turquoise, mintys a phorffor yn dal i fod mewn ffasiwn.

Fe welwch amrywiaeth o gwtiau ar gyfer yr ystafell fyw wrth y gwerthwr YMA.