Skip i'r prif gynnwys
gwely dwbl wedi'i glustogi

Dyluniad nodedig a chysur y gwely wedi'i glustogi

Nid yw gwelyau clustogog yn rhywbeth o'r gorffennol. Maen nhw'n dal yn boblogaidd iawn. Byddwch yn darganfod pam fod hyn yn wir a beth ddylech chi feddwl amdano os penderfynwch eu prynu yn yr erthygl ganlynol.

Gwelyau dwbl clustogog

Mae clustogwaith yn rhan o dueddiadau ffasiwn dylunio mewnol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r gwelyau yn yr ystafell wely. Mae gwelyau dwbl clustogog yn rhoi golwg ddeniadol i'r ystafell wely. Gellir clustogi'r gwelyau cyfan neu'r pen bwrdd yn unig. Mae dyluniadau gwreiddiol y pen gwely yn sefyll allan ym mhob ystafell. Gallwch ddewis o wahanol fodelau. Gallwch ddewis gwelyau dwbl wedi'u clustogi gyda phen gwely uchel nodedig a phwytho addurnol. Neu dalcen is gyda phatrwm syml. Mae'n dibynnu ar eich chwaeth a dodrefn cyffredinol yr ystafell. Byddwch yn sicr yn gwerthfawrogi swyddogaeth ymarferol y talcen clustogog. Yn enwedig os ydych chi'n hoffi darllen yn y gwely.

Ansawdd deunyddiau

Wrth brynu, gwnewch yn siŵr o ansawdd y ffabrigau clustogwaith a ddefnyddir. Dylent nid yn unig fod yn ddymunol i'r cyffwrdd, ond hefyd yn gwrthsefyll crafiadau. Y fantais yw'r posibilrwydd o lanhau hawdd. Mae cryfder y strwythur hefyd yn bwysig. Y deunydd mwyaf addas yw pren. Mae gan welyau dwbl clustogog gyda strwythur pren oes gwasanaeth hirach. Maent yn gryf ac yn sefydlog. Gall eu hanfantais fod yn bris uwch. Mae gwelyau dwbl clustogog gydag adeiladwaith bwrdd sglodion wedi'u lamineiddio'n gadarn hefyd yn ddewis da. Mae anfantais bywyd gwasanaeth ychydig yn fyrrach yn cael ei wrthbwyso gan eu pris is.

Modelau, lliwiau a phatrymau

Wrth brynu gwely wedi'i glustogi, mae gennych ddewis o lawer o fodelau. Maent yn wahanol o ran dimensiynau'r gwely, y math o bren a ddefnyddir a'r dyluniad. Maent hefyd yn wahanol ym mhatrymau haenau. Wrth brynu, gallwch ddewis cyfuniad o arlliwiau cryf. Bydd gwely o'r fath yn dod yn ddarn amlycaf, a fydd yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer gweddill yr offer ystafell. Gallwch hefyd betio ar symlrwydd. Bydd gwelyau dwbl clustogog gyda chyfuniad o arlliwiau lliw cynnil yn rhoi mwy o le i'r ystafell wely ar gyfer amrywiaeth o ategolion.

Fe welwch ddetholiad eang o welyau dwbl o ansawdd wrth y gwerthwr YMA.