ප්රධාන අන්තර්ගතයට යන්න
කෑම පුටු

ඔබේ මේසයේ වාඩි වී සිටීම පහසුය

ඔබට මේසයේ කෑමට අවශ්‍ය නැත. කෑම කාමරයේ ඔබ පවුලේ අය හෝ මිතුරන් සමඟ වාඩි වී විනෝද වනු ඇත. පහත දැක්වෙන රේඛාවලින්, කෑම පුටු මිලදී ගැනීමේදී ඔබ තෝරා ගත යුතු ද්‍රව්‍ය මොනවාදැයි අපි එකට බලමු. Wood න දැව භෝජන පුටු දැනට ඔබට වෙළඳපොලේ පුළුල් පරාසයක භෝජන පුටු හමුවනු ඇත. ද්රව්ය වලින් wood න ලී පුටු තවමත් ජනප්රියයි, නමුත් සැහැල්ලු පුටු […]

වැඩිදුර කියවන්න

කෑම මේසය

ගුණාත්මක කෑම මේසයක්?

ඔබ කෑම කාමරයක් සූදානම් කරනවාද? කෑම කාමරයේ ඇති ප්‍රමුඛතම ගෘහ භාණ්ඩ මේසය. ඔබට එය ස්ථාවර, සැපපහසු වීමට අවශ්‍ය වන අතර ඔබ එයට කැමති වේ. එබැවින්, එය තෝරාගැනීමේදී සාධක කිහිපයක් සලකා බැලිය යුතුය. කෑම මේසයේ හැඩය සහ පිහිටීම ඔබ ඔබෙන්ම ඇසිය යුතු පළමු ප්‍රශ්නය වන්නේ කෑම මේසය තැබිය යුත්තේ කොතැනද යන්නයි. ප්‍රමාණවත් ආසන ප්‍රමාණයක් ගැන පමණක් නොව […]

වැඩිදුර කියවන්න