Skip i'r prif gynnwys
uned gegin wen

Beth am gownter y gegin wen

Mae'r profiad clasurol o geginau gwyn pur wedi bod yn bresennol ers amser maith. Pam mae'r duedd hon yn dal i gael ei chynnal? Mae'r lliw gwyn yn arwydd o burdeb, mae lleoedd bach yn fwy eang diolch iddo ac yn bywiogi ystafelloedd tywyllach yn wreiddiol. Fodd bynnag, gall cegin wen mewn cyfuniad ag uned gegin wen bur edrych yn rhy oer. Er mwyn "cynhesu'r" lliw gwyn hwn, argymhellir ychwanegu rhai elfennau i'r ystafell. Gallwn gyflawni hyn trwy gymysgu elfennau metel o liwiau cyferbyniol, ffabrig, ychwanegu elfennau pren.

Effeithiau metelau

Gall copr, efydd, pres a nicel caboledig ychwanegu effaith ychydig yn gynhesach at gownter cegin wen. Mae lampau wal gyda lliwiau aur, addurniadau gwyn crog gyda phinsiad o liw aur yn ychwanegu ychydig o foethusrwydd i wyn.

Paent a metelau

O'i gymharu â defnydd gormodol o ystod eang o fetelau, mae'n aml yn ddigonol dewis un lliw cyferbyniol a all, ar y cyd â lliw metelaidd, ddarparu effaith wirioneddol annisgwyl.

Papurau wal

Mae'n syniad hollol wreiddiol glynu papur wal yn y gegin. Beth bynnag, mae'r papur wal yn ychwanegu lliw, deinameg a bywyd at gownter y gegin wen.

Ynys gegin liwgar

Rhan annatod o'r gegin arddull Eingl-Sacsonaidd yw ynys y gegin. Mae ynysoedd cegin wedi'u paentio â ffrâm bren i'w cael yn aml mewn ceginau gwyn, oherwydd maent nid yn unig yn creu cyferbyniad, ond hefyd yn ychwanegu ceinder, ffyniant a digonedd i'r gegin.

Carped teils

Mae defnyddio ryg yn opsiwn rhagorol pan rydych chi am arddangos lliwiau a phatrymau o amgylch cownter cegin gwyn pur. Fodd bynnag, y gwir yw bod y carped yn gasglwr llwch ac yn peri perygl baglu. Rydym yn osgoi'r problemau hyn gyda charped teils syml, sy'n llawer mwy ymarferol a diddorol na charped cyffredin. 

Nenfwd lliw

Gyda nenfwd wedi'i baentio, gallwch ddod â lliwiau anarferol i'r gofod. Mae nenfydau fel arfer yn cael eu paentio yn un o arlliwiau gwyn. Fodd bynnag, yn achos cegin wen gydag uned gegin wen gain, mae nenfwd lliw yn syniad gwych!